Medlemsinformation

   Ju fler aktiva medlemmar vi får desto fler roliga arrangemang kan vi skapa. NI är föreningen!

NY MEDLEM?

Skicka ett mail till "mullsjohastsportklubb@outlook.com" när du betalat in avgiften och bifoga fullständiga uppgifter med namn, adress, personnummer och mail. 

Medlemsförmåner

Som medlem hos oss har du alltid rätt att nyttja ridhuset mot ridhusavgift med både halvårskort, årskort eller endagarskort.                                                              Vänligen läs mer under fliken "Anläggningen- Manegeavgift".

Medlemsavgifter för 2021

Senior

Per Kalenderår

415 kr

Junior

Per Kalenderår

365 kr

Inbetalning sker till:
BG nummer: 356 - 3731

Alla ryttare (det vill säga du som regelbundet befinner dig på Mullsjö Hästcenter uppsutten till häst) ska lösa medlemsskap i föreningen

Medlemsavgift hos Mullsjö Hästsportklubb ger dig dels publik och olycksfallförsäkring, Agria Incident, medlemskap i Svenska Ridsportförbundet, medlemskap i Västergötlands Ridsportsförbund samt utskick av tidningen "Häst & Ryttare".